Предавачи:

Драгана Емел – Маркоска
Специјалист – Педијатар

Јасна Апостолски – Николов
Дипломирана медицинска сестра, Меѓународен консултант за доење – IBCLC, Сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници.

🔗 https://bebelogija.mk
📧 info@bebelogija.mk
📱 +389 75 260 908

#здравобебе #доење #дете #бебе #родителство #трудница #вежбизатрудници #деца #бебиња #совет #исхрана #трудници #родители #бременост #породување #zdravobebe #doenje #dete #bebe #roditelstvo #trudnica #vezhbizatrudnici #deca #bebinja #sovet #ishrana #trudnici #roditeli #bremenost #poroduvanje

Можеби ќе ви се допадне:   Исхрана во текот на бременоста