Политика за приватност

Политика за заштита на личните податоци

Оваа политика на приватност ги опишува видовите на лични податоци кои се зачувуваат на www.bebelogija.mk и начинот на кој истите се користат.

Оваа политика на приватност се однесува само на веб страната www.bebelogija.mk и на сите поддомени. Доколку од оваа веб страна е обезбеден линк до друга веб страна Ве информираме дека не превземаме никаква одговроност во однос на заштита на личните податоци кои се обезбедени од тие веб страни.

Со самиот пристап и регистрација како Купувач на производ од веб страната www.bebelogija.mk изјавувате дека сте запознаени и согласни со содржината на нашата Политика за заштита на личните податоци.

Прибирање на лични податоци

Собирањето на личните податоци се врши со согласност со позитивните законски прописи во СРМ.

Нашата веб страна прибира лични податоци само доколку се регистрирате како купувач на нашата веб страна и ги прибираме само оние информации кои ни се доставени од ваша страна.

Информации кои ги собираме

Во информации кои ги собираме спаѓаат: Име и Презиме,Е-маил адреса,телефонски број за контакт и согласно потребите адреса за достава.

Ние не собираме информации од финансиска природа како број на картичка или број на трансакциска сметка.

Вашата трансакција ќе биде процесуирана преку системот за наплата CaSys . Системот користи најнова технологија за заштита на личните податоци и притоа овозможува испраќање на бројот на вашата картичка дирекно до банката преку сигурносна конекција.

Користење на личните податоци

Ние ги користиме вашите податоци во согласност со законските прописи на СРМ.

Ние ќе ги користиме вашите лични податоци единствено за да ви овозможиме пристап до услугите на www.bebelogija.mk ,за да се исполни и процесуира вашата нарачка, и во случај на маркетиншки цели кога би сакале да ве информираме за нашите нови прозиводи.

Вашите лични податоци нема да бидат достапни за другие веб страни,освен во случај на спор кога би биле достапни до надлежните органи на начин и обен определен со законските прописи на СРМ.

Чување на личните податоци

Вашите лични податоци ќе бидат чувани до оној момент додека не се процесуира вашата нарчка. По спорведување на истата ќе бидат избришани од нашиот систем.

Сигурност на вашиот профил

Вашето име и лозинка се основата за зашитта на вашиот профил. Не ги споделувајте истите со други луѓе. Користете ги само за ваши потреби.

Доколку вашата лозинка е компромитирана или се сомневате во злоупотреба Ви препорачуваме веднаш да не известите или да извршите промена на лозинката.

Колачиња

Нашата  веб страна може да користи колачиња. Тоа се датотеки кои се користат за прибирање на информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при ваша следна посета на нашата веб страна со што се овозможува брз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци.

Малолетни лица

Родителите и старателите треба да ги информираат своите малолетни лица за безбедни и одговорно ракување н

Со лични податоци.

Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение на нивните родители или старатели.

Ние нема да прибираме податоци од малолетни лица.

Сигурност

Нашата веб страна ги превзема сите потребни мерки потребни за заштита на вашите лични податоци со што ги минимализираме ризиците од спречување и неовластен пристап до истите.

Оваа Политика за заштита на личните податоци стапува во сила од  Јули 2019 година од постоењето на www.bebelogija.mk.

Секоја промена на истите ќе биде јавно објавена на нашата веб страна .

За сите информации на Политиката за заштита на личните податоци можете да не контактирате на е-маил или на телефонскиот број за контакт на нашата веб страна.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

www.bebelogija.mk ќе врши поврат на средства на купувачот само во случај на погрешна уплата. Правото може да се оствари со поднесување на писмено барање и доказ за уплата. Во барањето потребно е да се внесе и датум кога е извршена уплатата и износот на уплатата.

Писемното барање од страна на купувачот заедно со сите потребни податоци вклучувајќи ја и транскацистака сметка треба да се достават на е-маил адрестата;info@bebelogija.mk.

Повратот на средствата ќе биде извршен во најкус можен рок,а најдоцна до десет дена од приемот на барањето.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИСПОРАКА НА УСЛУГИТЕ

Купување на услугите на нашата веб страна може да се реализира од било кој дел од светот.

Испораката на производот е веднаш по добивање на потврда за нарачката доколку се работи за едукативните содржини.