Јасна Апостолски – Николов
– Дипломирана медицинска сестра
– Меѓународен консултант за доење – IBCLC
– Сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници

Здраво Бебе – Центар за мајки
Шумадиска бр. 10а – Скопје
https://www.bebelogija.mk
info@bebelogija.mk
+389 75 260 908

#здравобебе #доење #дете #бебе #родителство #трудница #вежбизатрудници #деца #бебиња #совет #исхрана #трудници #родители #бременост #породување #zdravobebe #doenje #dete #bebe #roditelstvo #trudnica #vezhbizatrudnici #deca #bebinja #sovet #ishrana #trudnici #roditeli #bremenost #poroduvanje

Можеби ќе ви се допадне:   Првите 40 дена – со која динамика се одвиваат подоите?