Комплетна услуга прилагодена за потребите на секоја бременост. Искусен медицински тим подготвен да одговори на сите Ваши прашања. Донесете добро информирана одлука и направете правилен избор за пренатален тест. Bio Save Ви ја нуди својата 4 генерација на неинвазивен пренатален тест, целосно безбеден за Вас и Вашето бебе.

Што е  Qualified® пренаталниот тест?

Qualified® е неинавзивен пренатален тест кој на целосно безбеден начин проверува дали Вашето бебе има некои од хромозомските нарушувања. Се изведува со едноставно вадење на венска крв од мајката во која се наоѓаат делови од бебешката ДНК.

Qualified® го утврдува процентот на бебешката ДНК во Вашата крв, а потоа и можноста за пореметувања во хромозомите на бебешката ДНК.

Нашиот тим на медицнски советници ви стои на располагање да ви ги објасни опциите на тестот и да дознаете дополнителни информации за групите на хромозмски нарушувања кои може да бидат тестирани, што опфаќаат и какво е нивното медицинско значење според потребите и Вашата бременост. На тој начин можете да размислите која опција е најсоодветна за Вас и да донесете добро информирана одлука за изведувањето на пренаталниот тест.

 

Со секоја опција Qualified® пренаталниот тест, на Ваше барање може да утврди и пол за бебето.

  • Qualifed 450  ги тестира трисомија 21 ( Даунов синдром) , трисомија 18 (Едвардсов синдром) и трисомија 13 (Патау синдромот).
  • Qualifed 900 освен трисомија 21, трисомија 18 и трисомија 13 дополнително ги вклучува и синдромите на половите хромозоми X и Y (во оваа група помеѓу останатите спаѓаат и следните кои се почести, Тарнеров и Клинефелтеров синдром).
  • Qualifed 1800  кој нуди увид во сите хромозмски нарушувања (анеуплоидии) на автосомните хромозоми (1-22 хромозом, или вкупно 44 хромозоми), при тоа ги вклучува основните хромозомски нарушувања кои се дел од Qualifed 450  и Qualifed 900 .
  • Qualifed 3600  овозможува сеопфатен увид во состојбата на сите 23 пара на хромозоми, или вкупно 46 хромозоми вклучувајки ги во своето тестирање сите претходни анализи. Во оваа опција на тестот дополнително се тестираат повеќе од 100 микроделеции/дупликации.

За дополнителни информации Ве очекуваме во нашата канцеларија на следната адреса:

Можеби ќе ви се допадне:   Предвремено раѓање или ниска родилна тежина

Митрополит Теодосиј Гологанов 54/1-1 ,секој работен ден од 9:00 до 17:00 или на некој од нашите телефонски броеви:

075/ 34 34 33

072/ 22 93 37

071/ 36 07 70

Посетете го нашиот website: https://qualified.mk/ или поминете кај нас на кафе

Советување за опциите и понуди за пренаталниот тест можете да добиете и на нашиот маил: info@biosave.mk

Бидете безгрижни,

Bio Save – Македонија